top of page

Behovsafdækning

Ethvert projekt startes op med en indgående afdækning og analyse af behov samt fastsættelse af de økonomiske rammer for byggeriet.

Dette vil oftest ske ved et konsulentbesøg.

Skitsefase

Arkitekttegninger udføres i 3D CAD Revit Architecture med illustrationer af såvel eksteriør som interiør i perspektiv, formgivning og materialevalg m.m.

Forprojekt

Der tages højde for lovmæssige forhold og ansøges om byggetilladelse.

Indhentning af tilbud

Hvis det ønskes kan jeg ud fra det aftalte projekt sørge for, at der bliver indhentet tilbud på det konkrete arbejde i forbindelse med nybygning, tilbygning, ombygning eller renovering.

Projektgennemførelse

Efterfølgende vil den kvalitetsmæssige standard blive fulgt til dørs i samarbejde mellem arkitekt, tilkoblede ingeniører og teknikere, samt dig som bygherre. Se tidligere projekter her.

Tilsyn under byggeprocessen

Tilsyn under byggeprocessen er din garanti for, at de aftaler der er indgået i projektforløbet, bliver fulgt til dørs.

Se Portfolio

bottom of page